CSS Küçültme

Örnek: aliceblue #f0f8ff
Örnek: rgb(159,80,98) #9F5062, rgb(100%) #FFFFFF
Örnek: #f5f5dc beige (Yeni tarayıcıları tarafından desteklenmektedir.)
Örnek: #44ff11 #4f1
Örnek: #F00 red
Örnek: bold 700
Örnek: 15.0px 15px - 0px 0
Örnek: BODY body
Örnek: div[id=anaseviye][class=altseviye] div#anaseviye.altseviye
Örnek: body > div#kutu p #kutu p
Örnek: a:first-child{ a:first-child {
Örnek: margin:15px 25px 15px 25px margin:15px 25px
Örnek: p{color:blue;} p{font-size:12pt} p{color:blue;font-size:12pt;} ve p{color:blue;} a{color:blue;} p,a{color:blue;}
Örnek: border-style:dashed;border-color:black;border-width:4px; border:4px dashed black
Örnek: cue-before: url(before.au); cue-after: url(after.au) cue:url(before.au) url(after.au)
Örnek: margin-top:10px;margin-right:5px;margin-bottom:4px;margin-left:1px; margin:10px 5px 4px 1px;
Örnek: border-top|right|bottom|left:1px solid black border:1px solid black
Örnek: font-size:12pt; font-family: arial; font:12pt arial
Örnek: background-color: black; background-image: url(bgimg.jpeg); background:black url(bgimg.jpeg)
Örnek: list-style-type: round; list-style-position: outside list-style:round outside
Örnek: margin: 2px; color: blue; margin: 2px; color: blue
Örnek: color:black;font-size:12pt;color:red; color:red;font-size:12pt;
Hataları ve uyarıları belirtir
Örnek: { border-top-left-radius: 10px; border-top-right-radius: 10px; border-bottom-right-radius: 10px; border-bottom-left-radius: 10px; } { border-radius: 10px; }